Huisregelement

Wij verzoeken een ieder om respect te hebben voor alle mede sportleden, het personeel en de accommodatie.

 • Bij onduidelijkheden, conflicten en vragen, dien je altijd de (lesgevende) instructeur te raadplegen
 • Tijdens de training verlaat je nooit de dojo, tenzij dit in overleg gaat met de (lesgevende) instructeur
 • Discriminatie, grof taalgebruik, schelden, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Blessures altijd melden bij de (lesgevende) instructeur
 • Ouder(s) c.q. verzorger(s) van minderjarige zijn verplicht om zich even voor te stellen aan de lesgevende instructeur voordat de betreffende minderjarige bij Moksha Gym aan de jeugd groep gaat deelnemen
 • Er dient te allen tijde hygiënisch te worden getraind, denk om geknipte nagels aan handen en voeten.
 • Kleed je naar behoren, bij voorkeur Thai-boks kleding. Geen trainingskleding  met ritsen.
 • Het dragen van sieraden tijdens de lessen is verboden.
 • Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan in de Dojo als het geluid uit is.
 • In de Dojo is bellen niet toegestaan.
 • Wees minimaal 5 a 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
 • Ga niet met schoenen op de mat
 • Na de laatste training van de avond is gezamenlijk schoonmaken verplicht
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden