Om de trainingen zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij om de huisregels / dojoregels goed door te lezen en je hieraan te houden. Wij verzoeken iedereen om respect te hebben voor alle sportleden, personeel en de accommodatie van Kloos2U en Moksha gym.

 • Minimaal 5 a 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig
 • Niet met schoenen op de mat
 • Dragen van sieraden tijdens de lessen is verboden
 • Kleed je naar behoren, geen trainingskleding┬á met ritsen, bij voorkeur Thai-boks kleding
 • Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan in de Dojo zonder geluid, gebruik is niet toegestaan.
 • Te allen tijde schoon en hygi├źnisch trainen, denk om geknipte nagels aan handen en voeten
 • Blessures altijd melden bij de (lesgevende) trainer
 • Bij onduidelijkheden, conflicten en vragen, dien je altijd de (lesgevende) trainer te raadplegen
 • Tijdens de training verlaat je nooit de dojo, tenzij dit in overleg gaat met de (lesgevende) trainer
 • Iedereen wordt met respect behandeld
 • Discriminatie en ongepast gedrag, wordt niet geaccepteerd en kunnen leiden tot verwijdering
 • Na de laatste training van de avond is gezamenlijk schoonmaken verplicht
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden

Aan de ouder/verzorger (bij minderjarigen):

 • Stelt zich voor aan de trainer voorafgaand aan de eerste training van het kind
 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
 • Zorgt ervoor dat kind op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd
 • Spreekt kind aan op eventueel wangedrag
 • Bemoeit zich niet met de trainingsvisie, lessen en aanpak tijdens de lessen

Eigen risico en aansprakelijkheid:

 • Iedere sporter traint uitsluitend op eigen risico.
 • Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Moksha gym aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.
 • Moksha gym is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.